PerformanceHow it worksAdvantagesHome


News
Endorsements
Contact us
Italiano
Osterreicher


 

SECUR PNEUS je osnovan na zelo preprostem principu. Komprimiran zrak za polnjenje, ki se je uporabljal do sedaj, je poln pnevmatiki nezaeljenih elementov kot so kisik, olje in vlaga, ki negativno vplivajo na ivljenjsko dobo gum.  SECUR PNEUS teh kodljivih elementov ne vsebuje in hkrati prepreuje njihov nastanek.

SECUR PNEUS ne vsebuje kisika

Kisik je obiajno glavni povzroitelj eksplozij pnevmatik. Povianje temperature pospeuje spontano zgorevanje v notranjosti pnevmatike. Kisik je tudi glavni krivec, da pada zaetni tlak polnjenja.

SECUR PNEUS ne vsebuje olja

Pri polnjenju pnevmatik s komprimiranim zrakom vnesemo v pnevmatiko tudi nekaj oljnih hlapov. Njihova prisotnost v pnevmatikah pospeuje staranje pnevmatik, ob spajanju s kisikom pa tvori gorljivo meanico.

SECUR PNEUS ne vsebuje vlage

Obiajni kompresorji vnaajo v pnevmatike tudi vlago. Prisotnost vlage povzora spremembo tlaka v pnevmatikah ter pripomore k oksidaciji in staranju delov, kot so pla, ventil, zranica in platie.