PerformanceHow it worksAdvantagesHomeNews
Endorsements
Contact us
Italiano
Osterreicher


 

 

Od besed k dejanjem:

Pred začetkom tr¾enja SECUR PNEUS so bili opravljeni ¹tevilni testi v laboratoriju kot tudi preverjanja in potrditve teh testov na cesti. V 24-ih mesecih, kolikor so trajali preizkusi so bili ob različnih vremenskih pogojih dose¾eni navdu¹ujoči rezultati.

  • Konstanten tlak v pnevmatikah, manj¹a obraba pnevmatik ter manj¹a poraba goriva
  • do 75% manj eksplozij gum zaradi segrevanja
  • zmanj¹anje oksidacije zračnic, ventilov, pla¹čev in plati¹č  za več kot 20%