PerformanceHow it worksAdvantagesHome


News
Endorsements
Contact us
Italiano
Osterreicher


 

Prednosti pri prevozu težkih tovorov

Prednosti SECUR PNEUS pridejo še posebej do izraza pri avtobusih, tovornih vozilih ter ostalih gradbenih in industrijskih strojih.

Poleg že omenjenih prednosti prinaša še sledeče ekonomske prednosti:

  • krajši čas polnjenja pnevmatik
    (približno 1/3 časa polnjenja s komprimiranim zrakom)
  • daljši čas ohranjanja enakega tlaka v pnevmatikah
    (3 x daljši kot s komprimiranim zrakom)
    in s tem manjša frekvenca ustavljanj, kontrole tlaka ter polnjenja pnevmatik
  • daljša življenjska doba pnevmatik in boljša ohranitev osnove za nadaljnje obnavljanje; SECUR PNEUS zagotavlja večjo kvaliteto in varnost za daljši čas.

SECUR PNEUS zagotavlja prednosti vsem, ki vsak dan uporabljajo težka vozila. Popolna izločitev vnetljivih mešanic v pnevmatikah drastično zmanjšuje nevarnosti eksplozije pnevmatik, ki so posledica povišanja temperature v notranjosti pnevmatike. Ta običajno nastane zaradi nezadostnega tlaka pnevmatik pri polnih obremenitvah vozil.

Prednosti pri avtodomih, bivalnih prikolicah, kombiniranih vozilih in motornih kolesih

Našteta vozila so med letom običajno izpostavljena daljšim postankom. V tem času so pnevmatike podvržene staranju in s tem spremembam mehanskih lastnosti, kar zmanjšuje varnost njihove uporabe.

Mešanice inertnih plinov SECUR PNEUS popolnoma preprečujejo staranje pnevmatik ter ohranjajo njihove mehanske lastnosti nespremenjene. SECUR PNEUS je majhna pozornost, ki pa zagotavlja veliko večjo varnost.